Naturarvet, logotyp

Givarservice:

070-648 47 89

Boddas minne   


Bodil Wennersten Bergner lämnade oss den 26:e maj 2018. Vi som är kvar, hennes familj, släkt, vänner och bekanta, kan nu hedra hennes minne genom att rädda ett stycke av Skarnhålans gammelskog.

Denna skog som Naturarvet nu samlar in pengar till för att skydda rymmer inom sina 40 hektar inte mindre än 24 hektar nyckelbiotop och har en genomsnittlig ålder om 135 år. Vissa bestånd har en snittålder på över 160 år. Det är till stor del barrnaturskog med inslag av lövrika partier och med ädellöv i de sydliga branterna.

Om insamlingsmålet 15 000 kr nås räcker det till att bevara 1 500 kvadratmeter av Skarnhålans gammelskog för evigt. Platsen kan besökas och syns som en gul cirkel, område nummer 1 på kartan här. Koordinaterna för mittpunkten är 57.99154, 12.27953 i Google maps.

Bodil, eller Bodda som hon ofta kallades, var en skogsbeskyddare som alltid framhöll naturens och djurens egenvärde framför människans kortsiktiga intressen.

Trädtopparna
av Sten Selander

Vi har tummat allt och fläckat allt
på den jord vi våldtagit tusenfalt
 
Men något finns där ändå, ändå,
som vår kliande lystnad ej hunnit nå
 
I trädens topp svävar en värld,
oberörd och längtansvärd
 
Där spelar en vind, där sjunger en trast,
om allt man ej fångar och håller fast
 
Där gungar dunmjuka fågelbon
i det vingades ro, i den enda ron
 
Som facklor höstlövens lågor tänds
av isig eld från förintelsens gräns
 
Och rimfrosten ritar sin dröm av kristall
långt bortom människans syndafall
 
Där blommar i sol, där tindrar av is.
Det oupphinnligas paradis.

När du lämnar en gåva genom knappen  Ge en gåva  noteras att en gåva kommit in till insamlingen i ditt namn (som du anger vid betalningen). Vill du vara anonym så kan du klicka i en ruta för det. När du lämnar en gåva genom knappen  Ge en minnesgåva  så får du möjlighet att dessutom välja ett gåvobevis med en personlig hälsning. Vill du hellre lämna en gåva via bankgiro, plusgiro eller swish? Skriv “Bodda" + en hälsning + avsändare i meddelandet och använd något av följande: BG 901-1172 | PG 90 11 17-2 | Swish 901 11 72

Gåvor

41

Insamlat

15 730 SEK

Snittgåva

384 SEK

Insamlingsmål

15 000 SEK

15 730 SEK
0% 50% 100%

 


SWISH: 901 11 72 | BG: 901-1172 | Org.nr 802424-1393