Naturarvet, logotyp

Givarservice:

070-648 47 89

Naturarvets insamling   


Insamlingsstiftelsen Naturarvet har som ändamål att köpa skyddsvärd gammal skog med syfte att bevara den biologiska mångfalden i Sverige. Genom insamlade medel bedrivs all verksamhet såsom lokalisering och utvärdering av skogar, förberedelse för skogsköp, och genomförande av köp. Naturarvets anslutning till 90-konto och till Giva Sverige garanterar att minst 75% av insamlade medel används för ändamålet.

När väl en skog är i Naturarvets ägo så får skogen aldrig avverkas eller brukas på annat sätt och får aldrig säljas. Dessa stadgade regler innebär att skogen får ett permanent skydd som privat naturreservat i klass med nationalpark. I förekommande fall kan Naturarvets skogar också bilda eller ingå i naturreservat om länsstyrelsen önskar det.

Hälften av Sveriges hotade arter är knutna till gammelskog. En stor bidragande orsak till det är att det finns död ved i gammelskogen och att arterna har fått lång tid på sig att etablera sig. Gammelskog lagrar stora mängder kol i träd och framförallt mark. Svampmycel som kommunicerar och utbyter näring med trädrötter (mykorrhiza) lagrar in mer kol i marken varje år även i gammelskogar som är tusentals år gamla. 

Genom att bidra till Naturarvet bevarar du biologisk mångfald och begränsar klimatförändringen. Din insats gör det möjligt att skydda några av de sista gammelskogarna i Sverige innan 2030, då all gammelskog beräknas vara avverkad eller i mindre utsträckning skyddad. Bli månadsgivare eller bidra på annat sätt nu!

Din och min insats skyddar Sveriges sista gammelskogar.

4 The Future

4 The Future

Andreas Glänta

Andreas Glänta

Anitas Gammeldunge

Anitas Gammeldunge

Annicas födelsedagsinsamling

Annicas födelsedagsinsamling

Bevara Gammelskogen

Bevara Gammelskogen

Boddas minne

Boddas minne

Där världen kallas skog

Där världen kallas skog

Generations

Generations

Görans minne

Görans minne

Hoppets glänta

Hoppets glänta

Icebug

Icebug

Iglekärr

Iglekärr

KALASTRÄDEN

KALASTRÄDEN

Karins skog

Karins skog

LISA 30TUSEN.

LISA 30TUSEN.

Saving forest, buy some trees

Saving forest, buy some trees

Skarnhålan

Skarnhålan

Solliden

Solliden

Svamp-klapp bevarar gammelskog

Svamp-klapp bevarar gammelskog

Till Gammelgranens Minne

Till Gammelgranens Minne

Ulrikas födelsedagsinsamling

Ulrikas födelsedagsinsamling

Victoria-ekarna

Victoria-ekarna

Yvonne och Gunnar 160 år

Yvonne och Gunnar 160 år

SWISH: 901 11 72 | BG: 901-1172 | Org.nr 802424-1393