Naturarvet, logotyp

Givarservice:

070-648 47 89

Andreas Glänta   


HITTILLS INSAMLAT  201 230 KR  per den 2017-09-30

(For English text, please scroll down)

Andreas Stansvik har lämnat oss och sörjs närmast av familjen och alla Andreas vänner och alla vänner av naturen.

Andreas var fast besluten att lära sig allt han kunde om mossor, lavar och svampar. Tack vare hans engagemang och stora kunnande dokumenterades viktiga naturvårdsarter bl.a. i Naturarvets skogar Iglekärr och Solliden och många andra fina skogar i Risveden samt Våneviks gammelskog i Oskarshamn. Har man räddat en skog så har man inte levt förgäves.Vi bevarar Andreas minne genom att bevara ett stycke fin gammelskog i Solliden, "en magisk skog" som Andreas sa. Platsen kan besökas och syns som område nr 41 i kartan på denna länk.

TACK FÖR ALLA GÅVOR som hittills har resulterat i en 2 ha stor skogsbacke, som faktiskt rymmer flera gläntor. En av gläntorna kan du se virtuellt här och området finns inritat på Eniros karta här.

________________________________________________________

Andrea's Grove

Andreas Stansvik has left us and will be dearly missed by his family, by his many friends, and by all friends of nature.

Andreas had dedicated himself to learning all he could about moss, lichens, and fungi. Thanks to his passion and vast knowledge, important conservation-reliant species were documented in many forests, including: Naturarvet’s forests Iglekärr and Solliden as well as many other beautiful forests in Risveden, and Vånevik old-growth forest in Oskarshamn. If you have saved an old-growth forest, you have not lived in vain.

We are keeping the memory of Andreas alive through preserving an area of old-growth forest in Solliden, which Andreas called a “magical forest”. You can visit the location, which can be found on the map displayed when you follow this link, where it is marked as Guardian tree 41. For international bank transfers use:

Swedish Account Number: 9960 2609011172
IBAN: SE74 9500 0099 6026 0901 1172
BIC/SWIFT : NDEASESS

Gåvor

4

Insamlat

1 800 SEK

Snittgåva

450 SEK

Insamlingsmål

0 SEK

 


SWISH: 901 11 72 | BG: 901-1172 | Org.nr 802424-1393