Naturarvet, logotyp

Givarservice:

070-648 47 89

Iglekärr   


 

[Brandinsamling mål: 121 380 kr uppnått: 129 130 kr som utgör 106,4% uppdaterad 2018-06-22]

🌳❤️🌲 Tack vare en STOR gåva om 100 000 kr och många andra gåvor från er fantastiska givare har målet uppnåtts. 🌳❤️🌲 Allt överskott går naturligtvis in i insamlingen till Skarnhålans gammelskog. Passa på att köpa paraplyträd eller skogsrutor i den finaste av skogarna i Risveden.

Iglekärrs gammelskog har vi avslutat insamlingen till. Just nu har vi dock en extra insamling till att täcka våra kostnader i samband med den skogsbrand som härjade i Iglekärrs gammelskog i slutet av maj 2018. Stöd brandinsamlingen genom att lämna en gåva här eller lämna en gåva märkt "Iglekärr" via Swish 9011172 | BG 901-1172 | PG 901117-2

Det finns några få skogsrutor kvar som du kan köpa via vår särskilda sajt för det.

Det finns en egen insamling (kampanj) Karins skog nedan som är knuten till Iglekärr och kommer att ligga kvar här. Du som vill lämna gåvor till den kan fortsätta att göra det.

Karins skog

Karins skog

SWISH: 901 11 72 | BG: 901-1172 | Org.nr 802424-1393