Naturarvet, logotyp

Givarservice:

070-648 47 89

Icebug   


Här skriver vi in en text som ni vill ha.

...

Här skriver in in kopplingen till paraplyträdet p27:

Icebugs insamling skyddar en yta motsvarande 100 kvm för varje tusenlapp i Skarnhålans gammelskog. Det skyddade området kring paraplyträdet "Kant-ekarna" (p27) utökas allteftersom mer pengar samlas in.

Här nedan skriver vi in en text som beskriver vad Naturarvet är och vilken nytta givaren gör. Detta är standard texten på vår huvud-insamlingssida:

Insamlingsstiftelsen Naturarvet har som ändamål att köpa skyddsvärd gammal skog med syfte att bevara den biologiska mångfalden i Sverige. Genom insamlade medel bedrivs all verksamhet såsom lokalisering och utvärdering av skogar, förberedelse för skogsköp, och genomförande av köp. Naturarvets anslutning till 90-konto och till Giva Sverige garanterar att minst 75% av insamlade medel används för ändamålet.

När väl en skog är i Naturarvets ägo så får skogen aldrig avverkas eller brukas på annat sätt och får aldrig säljas. Dessa stadgade regler innebär att skogen får ett permanent skydd som privat naturreservat i klass med nationalpark. I förekommande fall kan Naturarvets skogar också bilda eller ingå i naturreservat om länsstyrelsen önskar det.

Hälften av Sveriges hotade arter är knutna till gammelskog. En stor bidragande orsak till det är att det finns död ved i gammelskogen och att arterna har fått lång tid på sig att etablera sig. Gammelskog lagrar stora mängder kol i träd och framförallt mark. Svampmycel som kommunicerar och utbyter näring med trädrötter (mykorrhiza) lagrar in mer kol i marken varje år även i gammelskogar som är tusentals år gamla. 

Genom att bidra till Naturarvet bevarar du biologisk mångfald och begränsar klimatförändringen. Din insats gör det möjligt att skydda några av de sista gammelskogarna i Sverige innan 2030, då all gammelskog beräknas vara avverkad eller i mindre utsträckning skyddad. Bli månadsgivare eller bidra på annat sätt nu!

Din och min insats skyddar Sveriges sista gammelskogar.

Gåvor

0

Insamlat

0 SEK

Snittgåva

0 SEK

Insamlingsmål

1 SEK

0% 50% 100%

 


SWISH: 901 11 72 | BG: 901-1172 | Org.nr 802424-1393