Naturarvet, logotyp

Givarservice:

070-648 47 89

Icebug   


För Icebug är skogen inte bara en självklarhet – för oss är skogen allt. Vi vet vilken kraft och vilka positiva värden som finns i skogen, och vi förstår tyvärr också vad det innebär om skogen hotas.Vi stöttar Naturarvet för att vi vill bevara gammelskogen. Dels för att vi förstår vikten av mångfald och biologiska värden, men också för att vi helt enkelt tycker att gammelskogarna är en vacker skatt som måste skyddas till varje pris.

Vi donerar regelbundet pengar till Naturarvet och uppmuntrar våra kunder att göra samma sak. För i slutändan krävs det att vi alla agerar om framtida generationer också ska få uppleva skogen – så som den ska se upplevas. 

Icebugs insamling skyddar en yta motsvarande 100 kvm för varje tusenlapp i Skarnhålans gammelskog. Det skyddade området kring paraplyträdet "Kant-ekarna" (p27) utökas allteftersom mer pengar samlas in.

... 

OM NATURARVET
Insamlingsstiftelsen Naturarvet
har som ändamål att köpa skyddsvärd gammal skog med syfte att bevara den biologiska mångfalden i Sverige. Genom insamlade medel bedrivs all verksamhet såsom lokalisering och utvärdering av skogar, förberedelse för skogsköp, och genomförande av köp. Naturarvets anslutning till 90-konto och till Giva Sverige garanterar att minst 75% av insamlade medel används för ändamålet.

När väl en skog är i Naturarvets ägo så får skogen aldrig avverkas eller brukas på annat sätt och får aldrig säljas. Dessa stadgade regler innebär att skogen får ett permanent skydd som privat naturreservat i klass med nationalpark. I förekommande fall kan Naturarvets skogar också bilda eller ingå i naturreservat om länsstyrelsen önskar det.

Hälften av Sveriges hotade arter är knutna till gammelskog. En stor bidragande orsak till det är att det finns död ved i gammelskogen och att arterna har fått lång tid på sig att etablera sig. Gammelskog lagrar stora mängder kol i träd och framförallt mark. Svampmycel som kommunicerar och utbyter näring med trädrötter (mykorrhiza) lagrar in mer kol i marken varje år även i gammelskogar som är tusentals år gamla. 

Genom att bidra till Naturarvet bevarar du biologisk mångfald och begränsar klimatförändringen. Din insats gör det möjligt att skydda några av de sista gammelskogarna i Sverige innan 2030, då all gammelskog beräknas vara avverkad eller i mindre utsträckning skyddad. Bli månadsgivare eller bidra på annat sätt nu!

Din och min insats skyddar Sveriges sista gammelskogar.

Gåvor

0

Insamlat

0 SEK

Snittgåva

0 SEK

Insamlingsmål

1 SEK

0% 50% 100%

 


SWISH: 901 11 72 | BG: 901-1172 | Org.nr 802424-1393