Naturarvet, logotyp

Givarservice:

070-648 47 89

4 The Future   


Jag har födelsedag den 1 mars. Till min födelsedag önskar jag mig att genom Naturarvet rädda gammelskog i Sverige.

Som födelsedagspresent så önskar jag mig att en bit mark av Skarnhålans gammelskog bevaras i evighet.

Tusen tack för din gåva!

Kerstin Wallin


Insamlingsstiftelsen Naturarvet har som ändamål att köpa skyddsvärd gammal skog med syfte att bevara den biologiska mångfalden i Sverige. Genom insamlade medel bedrivs all verksamhet såsom lokalisering och utvärdering av skogar, förberedelse för skogsköp, och genomförande av köp.

När väl en skog är i Naturarvets ägo så får skogen aldrig avverkas eller brukas på annat sätt. Skog som Naturarvet äger får aldrig säljas. Dessa stadgade regler innebär att skogen får ett permanent skydd som privat naturreservat i klass med nationalpark. I förekommande fall kan Naturarvets skogar också bilda eller ingå i naturreservat om länsstyrelsen önskar det.

Genom att bidra till Naturarvet gör din insats det möjligt att skydda några av de sista gammelskogarna i Sverige innan 2030, då all gammelskog beräknas vara avverkad eller i mindre utsträckning skyddad. Bli månadsgivare eller bidra på annat sätt nu!

Din och min insats skyddar Sveriges sista gammelskogar.

Gåvor

18

Insamlat

8 250 SEK

Snittgåva

458 SEK

Insamlingsmål

10 000 SEK

8 250 SEK
0% 50% 100%

 


SWISH: 901 11 72 | BG: 901-1172 | Org.nr 802424-1393