Naturarvet, logotyp

Givarservice:

070-648 47 89

Solliden   


 760 000 Kr  HITTILLS INSAMLAT per den 2017-09-30

 574 401 Kr  INSAMLAT ÖVRIGA KANALER 2017-10-01 -- 2017-12-31

Målet om 325 599 kr gäller denna sida fr o m 2017-10-01 t o m 2017-12-31

Naturarvet har fått kontrakt på 12,7 ha gammelskog som i öster angränsar till Iglekärrs gammelskog.

Bidra till att köpa skogen genom att  Ge en gåva  direkt, bidra till någon av de särskilda kampanjerna nedan (skrolla ner) där du också kan beställa våra nya vackra gåvobevis eller "köp" ett paraplyträd på​ denna länk.

Solliden, som vi kallar den nya skogen, är en solig sydslänt med ett stort inslag av lövträd, i synnerhet längst i söder där gammel-ädellövskog skapar en unik skyddsvärd miljö nedanför klippbranterna ut mot skogsbrynet. Arealen ädellövskog som nu kan skyddas blir 5 gånger så stor som den som redan är skyddad i Iglekärrs naturreservat.

Bidra till att kunna slutföra köpet av skogen nu. Vi ska vara klara med insamlingen senast 31/12 2017.

________________________________________________________

SO FAR COLLECTED SEK 760 000 by 2017-09-30

ENGLISH: Naturarvet has a contract to purchase 12,7 hectares of old-growth forest from a neighbour to Iglekärr old-growth forest and can extend the protected area of this amazing forest in Risveden, 40 km north of Gothenburg, Sweden.

Solliden is a sunny deciduous slope, particularly in the southern part, where broadleaf forest spreads out to the edge of the forest below the
precipices to the north. The area of broadleaf forest that now can be
preserved for all future will be 5 times larger than what is currently
protected in Iglekärr alone.

Contribute to the purchase of this forest with a gift via card payment now by clicking on the button  Ge en gåva . We only have to Dec 31, 2017 to pay the final payment.

Gåvor

278

Insamlat

390 412 SEK

Snittgåva

1 404 SEK

Insamlingsmål

325 599 SEK

390 412 SEK
0% 50% 100%
Andreas Glänta

Andreas Glänta

Anitas Gammeldunge

Anitas Gammeldunge

Hoppets glänta

Hoppets glänta

Victoria-ekarna

Victoria-ekarna

Yvonne och Gunnar 160 år

Yvonne och Gunnar 160 år

SWISH: 901 11 72 | BG: 901-1172 | Org.nr 802424-1393